Laboratuvar Üst Yönetimi Tarafsızlık Beyanı

EPAŞ Deney Laboratuvarında ‘’TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın gerekliliklerini, müşterilerinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekli gelişimi konusundaki sorumluluğunu üstlenerek, idari ve teknik kadrolarında yer alan tüm personelinin;

Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak, teknik, idari, mali ve ticari kararlarında iç ve dış baskılara ve etkilere maruz bırakılmayacağını,

Yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ticari / mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacağını,

Deney sonuçlarının ve bu sonuçların değişmezliğini riske sokacak laboratuvar dışındaki kişiler ile hiçbir bağlantıya girmeyeceklerini,

Deney faaliyetlerinde görevli personelin ücret belirlemesi ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili gelişmelerin yaptıkları deney sayısı ve bulunan sonuçlarla bağlı olmaksızın yürütüldüğünü ve yürütüleceğini,

Laboratuvar personelinin gizlilik ve tarafsızlık beyanına aykırı davranması durumunda yasal sorumluluğumuzu yerine getireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı