Sıra No Deney Metodu Adı Deney Standardı
01 Boyutların Tayini TS EN ISO 3126
02 Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
03 Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
04 Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max= 10 kN)
TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
05 Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-1
TS EN ISO 11357-6
06 Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964
07 Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi TS ISO 18553
08 Uzunluğundaki Değişim TS EN ISO 2505
09 İç Basınca Direncin Tayini
(Max d= 500 mm)
TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
10 Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099